سید مرتضی مرتضوی

افزون بر مدارک تحصیلی مدارک مختلفی رو بر حسب علاقه یا نیازهای شغلی اخذ کرده ام. مهمترین هاشون رو این پائین میبینین :   

 

 

 

 

نوع مدرک

زمینه

پروانه اشتغال نظام مهندسی استان تهران

طراحی و نظارت

دوره مدیریت حرفه ای

ارتقای مهارت های مدیریت(استراتژیک – منابع – پروژه – ریسک و ...)

دوره مدریت منابع انسانی

ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی

دوره EPC

مدیریت پروژه های EPC

دوره تخصصی ITS

تجهیزات و ایمنی در سیستم های هوشمند حمل و نقل(ITS)

دوره ISO

پیاده سازی و استقرار سیستم کیفیت ISO-9001 از RWTUV

انواع دوره های IT

گواهینامه چندین نرم افزار تخصصی و عمومی

دوره PMBOK

مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK

دوره Premavera

مدیریت نرم افزاری پروژه‌ها با Premavera V.6

...