در نیمه اردیبهشت سال 1354 در تهران به دنیا اومدم و بنا به دستور جد بزرگ خانواده، نامم را در شناسنامه "سیدمرتضی مرتضوی" نهادند. البته از همان بدو تولد، والدینم نام مستعار "بردیا" را برایم انتخاب و همواره مرا با آن نامیدند. در ادامه زندگی و بعد از طی مقاطع تحصیلی معمول، تا جائی که امکان و حوصله ادامه داشتنش بود :) ادامه دادم و موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس در رشته عمران شدم. البته دوره های آموزشی جالب و گوناگونی رو هم در طول زندگی شغلی و تحصیلی طی کردم که مهمترین و خلاصه ای از اونها، این پائین درج شده :

  Bardia Mortazavi

مدارك تحصيلي

محل اخذ

دیپلم ریاضی

دبیرستان صدر – منطقه یک

لیسانس عمران

 دانشگاه آزاد – تهران جنوب

فوق لیسانس عمران

دانشگاه آزاد – تهران جنوب

MBA (ارتقای مهارت های مدیریت)

دانشکده مدیریت - دانشگاه شریف

مدیریت پروژه

دانشکده مدیریت - دانشگاه شریف

مدیریت منابع انسانی(HRM)

دانشکده مدیریت - دانشگاه تربیت مدرس

...